CAS 20320-59-6: alles wat u moet weten

Diethyl(fenylacetyl)malonaat, ook bekend als CAS 20320-59-6, is een farmaceutisch tussenproduct dat vaak wordt gebruikt bij de synthese van verschillende geneesmiddelen. Het is een veelzijdige verbinding met een breed scala aan toepassingen in de farmaceutische industrie. Vanwege het belang in de synthese van geneesmiddelen zijn er veel vragen en antwoorden over deze verbinding op Google. In dit artikel geven we een overzicht van de populairdere en gespecialiseerde vragen en antwoorden over Diethyl(fenylacetyl)malonaat.

bmk olie cas 20320-59-6

1. Wat is CAS 20320-59-6?

CAS 20320-59-6, ook bekend als diethyl(fenylacetyl)malonaat, is een chemische verbinding die wordt gebruikt als farmaceutisch tussenproduct. Het wordt vaak gebruikt in de synthese van verschillende geneesmiddelen vanwege de veelzijdige aard en het vermogen om te reageren met andere verbindingen om nieuwe stoffen te vormen.

2. Wat zijn de eigenschappen van diethyl(fenylacetyl)malonaat?

Diethyl(fenylacetyl)malonaat is een witte tot gebroken witte vaste stof die onoplosbaar is in water maar oplosbaar is in organische oplosmiddelen. Het heeft een molecuulformule van C15H18O5 en een molecuulgewicht van 278,3 g/mol. Het heeft een smeltpunt van ongeveer 45-50°C en een kookpunt van ongeveer 380-400°C.

3. Wat zijn de toepassingen van CAS 20320-59-6?

CAS 20320-59-6 wordt voornamelijk gebruikt als farmaceutisch tussenproduct bij de synthese van verschillende geneesmiddelen. Het wordt vaak gebruikt bij de productie van pijnstillers, ontstekingsremmers en andere farmaceutische verbindingen. Het wordt ook gebruikt bij de synthese van parfums en smaakstoffen.

bmk olie cas 20320-59-6

4. Hoe wordt diethyl(fenylacetyl)malonaat gesynthetiseerd?

Diethyl(fenylacetyl)malonaat wordt gesynthetiseerd door de reactie van fenylazijnzuur met diethylmalonaat in aanwezigheid van een base katalysator. De reactie vindt meestal plaats bij hoge temperaturen en onder inerte atmosfeer om nevenreacties te voorkomen. Het resulterende product wordt vervolgens gezuiverd en geïsoleerd om zuiver diethyl(fenylacetyl)malonaat te verkrijgen.

5. Wat zijn de veiligheidsmaatregelen bij het werken met CAS 20320-59-6?

CAS 20320-59-6 moet met zorg worden behandeld omdat het een chemische verbinding is die gevaarlijk kan zijn als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan. Het is belangrijk om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, zoals handschoenen en een veiligheidsbril, bij het hanteren van deze verbinding. Het moet worden opgeslagen op een koele, droge plaats uit de buurt van warmte en ontstekingsbronnen. In geval van huidcontact of inslikken moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.

6. Zijn er voorschriften of beperkingen voor het gebruik van CAS 20320-59-6?

Als chemische verbinding is CAS 20320-59-6 onderworpen aan voorschriften en beperkingen opgelegd door regelgevende instanties. Het is belangrijk om deze voorschriften na te leven en ervoor te zorgen dat de verbinding wordt gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen die zijn opgesteld door de relevante autoriteiten. Het is ook belangrijk om de juiste risicobeoordelingen uit te voeren en de juiste controlemaatregelen te implementeren bij het werken met deze verbinding.

7. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen of gevaren van diethyl(fenylacetyl)malonaat?

Diethyl(fenylacetyl)malonaat is een chemische verbinding die bepaalde gevaren kan opleveren als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan. Het kan irritatie van de huid, ogen en luchtwegen veroorzaken bij blootstelling. Het kan ook schadelijk zijn als het wordt ingeslikt of ingeademd. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze mogelijke gevaren en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen bij het werken met deze verbinding.

8. Wat zijn de vereisten voor opslag en hantering voor CAS 20320-59-6?

CAS 20320-59-6 moet worden opgeslagen op een koele, droge plaats uit de buurt van warmte en ontstekingsbronnen. Het zou in een goed geventileerd gebied en vanaf incompatibele materialen moeten worden gehouden. Er moet voorzichtig mee worden omgegaan en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen bij het hanteren van deze verbinding. De juiste etikettering en documentatie zijn ook belangrijk bij het opslaan en hanteren van deze verbinding.

9. Kan CAS 20320-59-6 worden gebruikt in onderzoeks- of academische settings?

CAS 20320-59-6 wordt vaak gebruikt in onderzoek en academische instellingen voor de synthese van verschillende verbindingen. Het is een veelzijdige verbinding die kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en farmaceutica. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen bij het werken met deze verbinding in een onderzoeks- of academische omgeving.

Concluderend is CAS 20320-59-6 een farmaceutisch tussenproduct dat vaak wordt gebruikt bij de synthese van verschillende geneesmiddelen. Het is een veelzijdige verbinding met een breed scala aan toepassingen in de farmaceutische industrie. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de eigenschappen, het gebruik, de veiligheidsmaatregelen, de regelgeving en de potentiële gevaren van deze verbinding wanneer je ermee werkt. Juiste opslag en handling procedures moeten worden gevolgd om het veilige en effectieve gebruik van CAS 20320-59-6 in farmaceutische synthese en onderzoek te garanderen.

Delen:

Meer berichten

Stuur ons een bericht