3 dingen om te weten over 2-Broom-1-fenylpentaan-1-on

Hoe wordt 2 broom 1 fenyl 1 pentanon gesynthetiseerd?

2-Broom-1-fenylpentaan-1-onook bekend als α-Broomvalerofenonwordt via een eenvoudig proces gesynthetiseerd. Hier volgt een vereenvoudigde beschrijving van de synthese:

2-Broom-1-fenyl-1-pentanon | CAS 49851-31-2
2-Broom-1-fenyl-1-pentanon | CAS 49851-31-2
 1. Startmateriaal:
  • Fenylpentanon: Begin met fenylpentanon, wat een ketonverbinding is met een fenylgroep aan een pentanon ruggengraat.
  • Natriumbromide (NaBr): Natriumbromide dient als broombron in de reactie.
 2. Reactie Stappen:
  • Combineer bij kamertemperatuur 16,2 gram (0,1 mol) van fenylpentanon en 30,9 gram (0,3 mol) natriumbromide in een reactiekolf.
  • Roer het mengsel gelijkmatig om het goed te mengen.
 3. Brominatie reactie:
  • Het broomatoom uit natriumbromide vervangt een van de waterstofatomen op het fenylpentanonmolecuul.
  • Deze substitutiereactie resulteert in de vorming van 2-broom-1-fenylpentaan-1-on.
 4. Product Isolatie:
  • Het product kan op verschillende manieren worden geïsoleerd, zoals extractie of destillatie.
  • Zuiver de verbinding om de gewenste α-broomovalerofenon.
 5. Toepassingen:

Wat moet ik doen als 2-Broom-1-fenylpentaan-1-on op mijn huid komt?

Als 2-Broom-1-fenylpentaan-1-on (ook bekend als α-Broomvalerofenon) in contact komt met je huid, volg dan deze veiligheidsmaatregelen:

2-Broom-1-fenyl-1-pentanon | CAS 49851-31-2
2-Broom-1-fenyl-1-pentanon | CAS 49851-31-2
 1. Onmiddellijke actie:
  • Spoel het getroffen gebied af met veel water. Gebruik een zachte straal om de achtergebleven verbinding weg te wassen.
  • Verwijder verontreinigde kleding indien van toepassing.
 2. Zoek medische hulp:
  • Zoek onmiddellijk medische hulp. Neem contact op met een arts of ga naar de eerste hulp.
  • Geef informatie over de blootstelling aan de medische staf.
 3. Verdere blootstelling vermijden:
  • Wrijf of schrob de huid niet krachtig. Zachtjes afspoelen is voldoende.
  • Vermijd het aanraken van je gezicht, ogen of mond met besmette handen.
 4. Persoonlijke beschermingsmaatregelen:
  • Draag wegwerphandschoenen indien beschikbaar.
  • Gebruik een milde zeep om de huid zachtjes te reinigen.
 5. Let op symptomen:
  • Bewaak het getroffen gebied op tekenen van irritatie, roodheid of ongemak.
  • Bijwerkingen melden aan de medische professionals.
 6. Veiligheidsinformatieblad (SDS):

Mag het in de gootsteen of het toilet?

2-Broom-1-fenylpentaan-1-on (α-Broomvalerofenon) mag niet worden weggegooid in de gootsteen of het toilet. Het is essentieel om de juiste verwijderingsprocedures te volgen om verontreiniging van het milieu te voorkomen en de veiligheid te garanderen. Hier volgen de aanbevolen stappen voor verwijdering:

Hubei Aumei New Material Co, Ltd
Hubei Aumei New Material Co, Ltd Verkoop 2-Broom-1-fenylpentaan-1-on
 1. Inzameling chemisch afval:
  • Verzamel de verbinding in een geschikte container voor chemisch afval.
  • Label de verpakking met de naam van de verbinding en alle relevante informatie over gevaren.
 2. Contact opnemen met lokale autoriteiten of afvalverwerkingsdiensten:
  • Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf of autoriteiten om te informeren naar de voorschriften voor het verwijderen van gevaarlijk afval.
  • Zij zullen advies geven over hoe de verbinding veilig kan worden afgevoerd.
 3. Niet in de gootsteen of het toilet gieten:
  • Giet het mengsel niet in de gootsteen of het toilet. Het kan waterbronnen verontreinigen en het milieu schaden.
 4. Veilige opslag:
  • Berg de afvalcontainer veilig op in een goed geventileerde ruimte uit de buurt van direct zonlicht en hitte.
 5. Professionele verwijdering:
  • Zorg voor professionele verwijdering via erkende afvalverwijderingsdiensten.
  • Ze behandelen het mengsel volgens de veiligheidsprotocollen.

Delen:

Meer berichten

Stuur ons een bericht